ВУЗ ШАГ

Личаківський район м. Львова. ДНЗ № 132

 

Навчальний процес

     

 

Мета навчально-виховного процесу - сформувати у дитини цілісну картину світу через освоєння основних сфер життя – Природи, Культури, Людей, Власного Я; виховати ціннісне ставлення до довкілля та самої себе; сприяти особистісному становленню і творчій самореалізації, формуванню її життєвої компетентності.

 

Навчально – виховний процес у ДНЗ здійснюється українською мовою відповідно до програми  «Українське дошкілляі».  "Впевнений старт" . 

 

          Освітня діяльність педагогів дошкільного закладу  спрямована на виконання Конституції України,  Закону України „Про дошкільну освіту”, впровадження програми « Українське дошкілля» та "Впевнений старт".

        Програма «Українське дошкілля»; "Впевнений старт"  відповідає стратегічним завданням дошкільної освіти: реалізація особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти, прилучення дітей до системи цінностей, культури, традицій українського народу, формування в дошкільників цілісної картини світу, є програмою відкритого типу, оскільки залишає можливість для подальшого розроблення варіативної частини змісту, що розкриває сутність нових організаційно – педагогічних завдань та пропонує педагогам конкретні шляхи їх ефективного розв’язання. Основна роль в організації життєдіяльності дошкільника покладається на вихователя і вимагає від нього професійної та особистісної зрілості.